Kurumsal Sağlık Hizmet Göstergesi (KSHG) çalışmaları hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm özel, üniversite ve KHK'ye bağlı hastaneleri kapsayan "Kurumsal Sağlık Hizmet Göstergesi (KSHG)" çalışmalarına başlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 23824201/773.02-E.859
Konu : KSHG

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlık Makamının 10.04.2014 tarih ve 12139 sayılı Oluruna istinaden, Bakanlığımız tarafından belirlenensağlık politikaları ve düzenlemelerine uygun sağlık hizmeti vermek üzere ruhsatlandırılan sağlık kuruluşlarının, üstlendikleri hizmet yükü ve hedeflenen sağlık göstergelerine uyum düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla tüm özel, üniversite ve KHK'ye bağlı hastaneleri kapsayan "Kurumsal Sağlık Hizmet Göstergesi (KSHG)" çalışmalarına başlanmıştır.

KSHG ölçütlerinin hesaplanması için gerekli olan verilen girişi ve toplanması adına, http://www.saglik.gov.tr/KSHG/ veya http://www.kshg.saglik.gov.tr/ internet sitelerindeki "KSGH Uygulaması" oluşturulmuştur. Uygulamanın kullanım şekli, WEB sayfasının dokumanlar başlığı altında "KSHG Uygulaması Kullanım Kılavuzu" adı ile yayınlanmıştır. Veri girişleri için, ilgili her sağlık kuruluşundan ve veri kontrolü için İlSağlık Müdürlüklerinden birer koordinatör belirlenmiş ve yetki tanımlaması yapılarak kullanıcı bilgilerikoordinatörlerin e-posta adreslerine gönderilmiştir.

KSHG çalışması izleme ve değerlendirmelerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için hastane koordinatörleri ;

-2015 yılı verilerini, yıl toplamı olarak uygulamaya tanımlaması,

-2015 verilerine istinaden de 2016 verileri içinde aynı hazırlıkları yapması,

-2015 yılı verilerinin 31.01.2015 tarihi mesai bitimine tamamlaması,

gerekmektedir.

Bu kapsamda Müdürlüğünüz adına görevlendirilen koordinatörün, ilinizde bulunan ilgili sağlık kuruluşlarını resmi yazı ile bilgilendirmesi ve hastane koordinatörleri ile iletişime geçerek yukarıda açıklanan konularda gerekli iş ve işlemlerinin yerine getirilmesinin sağlanması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Kurumsal Sağlık Hizmet Göstergesi (KSHG) çalışmaları hakkında duyuru
Famed
WhatsApp
Çevirimiçi
', policyLink: 'https://www.famed.com.tr/en/kvkk-aydinlatma-metni' });