Diluent M-30D İzotonik Reaktifler

3 DİFF (PARÇALI ) KAN SAYIM REAKTİFLERİ ( SOLÜSYONLARI)

3 Parçalı Fark Analizörleri için Hematoloji Reaktifleri
Hematoloji Analiz Cihazı Reaktifleri Diluent 3 Parçalı Diff Analizörleri için Hematoloji Diluent Reaktifi

Kullanım amacı
Procan 3 parçalı diff hematoloji analizörlerinde kan hücresi sayımı, boyutlandırma ve WBC farklılaşması, hemoglobin tayini için kullanılmak üzere.Bu ürün yalnızca In Vitro Diagnostik Kullanım içindir.

Kan sayım cihazları tıbbi laboratuvarların olmazsa olmaz cihazlarının en başta gelenidir. Kan sayım cihazlarında kullanılmak üzere kan sayım reaktifleri elde edilen sonuçların teşhis açısından önemi bu cihazı tıbbi laboratuvarların vazgeçilmez cihazı hâline getirmiştir. Bu cihazların bulunmadığı bir hastane veya poliklinik laboratuvarı düşünülemez.

Kan sayım cihazlarının temel prensipleri tüm cihazlar için aynı olmakla birlikte cihazın kapasitesine ve özelliklerine göre bazı farklılıklar gösterebilir. Burada 18 parametreli bir kan sayım reaktifleri cihazın blok diyagramını ve çalışma prensibi incelenecektir. 18 parametrenin üzerindeki reaktifler cihazlarda ilave alt parametreler için bazı ilave birimler bulunur.

Reaktifler Kan sayım cihazlarında sayım işleminin yapılması için kan sayım reaktiflerine ihtiyaç vardır. Cihaz kullanıldığı sürece bu reaktifler cihaza bağlı olmalıdır. Kan sayım cihazının tipine ve parametre sayısına bağlı olarak farklı sayıda reaktif kullanılabilir. Tam kanda hücreler birbirlerine çok yakındır. Bu hâliyle herhangi bir transdüser (sendör) yardımı ile tanımlanmaları, birbirlerinden ayırt edilebilmeleri ve sayılmaları zordur. Bu nedenle kan sayım cihazlarında sayım öncesinden hücreleri birbirinden uzaklaştırmak ve dağıtmak için sulandırma (dilüsyon) işlemi yapılır. Bu sayede birbirinde uzaklaşan hücreler teker teker sayım aralığından (aparçurdan) geçer. Sayım için gereken sabit elektrolitik iletken ortamda bu reaktiflerle sulandırma sonucu elde edilir. Diluent Kan sayım reaktifleri kan hücrelerinin sayım öncesi rahat bir şekilde ayırt edilerek sayılabilmesi için seyreltme, sayım yönteminin bir gereği olan iletken ortamın sağlanması, bazı hücrelerin rahatlıkla sayılabilmesi için diğer bazı hücrelerin parçalanarak yok edilmesi, rahat ayırt edilebilmeleri ve tanımlanmaları için bazı hücrelerin boyanması, cihazın dâhilî temizliği vb. işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Kan sayım cihazlarının çalışması için diluent kan sayım reaktifleri olmazsa olmazdır. Sürekli olarak cihaza bağlı bulunur ve sayım işlemi sırasında kullanılır. Diluent Kan sayım reaktifleri Her kan sayım cihazının kendine özel diluent reaktifleri vardır. Diluent Kan sayım cihazları birlikte kullanılacakları cihaza göre özel olarak üretilir. Cihaz üreticisi tarafından veya kan sayım cihazının marka ve modeline uygun Diluent reaktif üreten diğer reaktif üreticisi firmalar tarafından sağlanır.

FAMED DİLUENT M-30D İzotonik Reaktifler (Diluent) Tam kanda kanı oluşturan hücreler birbirine çok yakındır. Bu hâli ile kandaki hücrelerin sayımının yapılması mümkün değildir. Bu nedenle sayım işleminden önce bu hücrelerin daha seyrek hâle getirilerek ölçüm aralığından (aparture) teker teker geçmeleri sağlanmalıdır. Bu işlem dilüent reaktifi ile gerçekleştirilir. Hücrelerin sayım işlemi için gerekli iletken ortamda kanın bu reaktif ile sulandırılması sonucu sağlanmış olur. Bu reaktif elektrolitik özelliğe sahiptir. Elektrik akımını iletir. Serum fizyolojik bir sıvıdır (isotonic). Kanın plazmasına benzer bir işlev görerek sayımı yapılacak hücrelerin belirli bir süre boyut özelliklerini yitirmeden durumlarını muhafaza etmelerini sağlar.

UYUMLU OLDUĞU CİHAZLAR;
Mindray Serisi- Medica Serisi- Konelab Serisi - Erba Serisi – Beckman Serisi – Dirui Serisi – Olympus Serisi – Abbott Serisi – Roche Serisi – Randox Serisi – Human Serisi – Siemens Serisi – Medonic Serisi –
Swelab Serisi – Hemacell Serisi – Abx Micros Serisi – Diatron serisi -Sysmex -Pentra serisi
Nihon Kohden Celltac Serisi - Sysmex 3-diff Serisi- Horiba ABX Micros 60/45 Serisi
Sysmex XS/ XT/ XE Serisi-

Broşür
Diluent M-30D İzotonik Reaktifler
Famed
WhatsApp
Çevirimiçi