Prop Cleaner M-30PC Reaktif Temizlik Kimyasalları

3 DİFF (PARÇALI ) KAN SAYIM REAKTİFLERİ ( SOLÜSYONLARI)
3 Parçalı Fark Analizörleri için Hematoloji Reaktifleri

Hematoloji Analiz Cihazı Reaktifleri 3 Parçalı Diff Analizörleri için Hematoloji PROP , Cleaner Reaktifi

Kullanım amacı
Procan 3 parçalı diff hematoloji analizörlerinde kan hücresi sayımı, boyutlandırma ve WBC farklılaşması, hemoglobin tayini için kullanılmak üzere.Bu ürün yalnızca In Vitro Diagnostik Kullanım içindir.

Kan sayım cihazları tıbbi laboratuvarların olmazsa olmaz cihazlarının en başta gelenidir. Kan sayım cihazlarında kullanılmak üzere kan sayım reaktifleri elde edilen sonuçların teşhis açısından önemi bu cihazı tıbbi laboratuvarların vazgeçilmez cihazı hâline getirmiştir. Bu cihazların bulunmadığı bir hastane veya poliklinik laboratuvarı düşünülemez.
Kan sayım cihazlarının temel prensipleri tüm cihazlar için aynı olmakla birlikte cihazın kapasitesine ve özelliklerine göre bazı farklılıklar gösterebilir. Burada 18 parametreli bir kan sayım reaktifleri cihazın blok diyagramını ve çalışma prensibi incelenecektir. 18 parametrenin üzerindeki reaktifler cihazlarda ilave alt parametreler için bazı ilave birimler bulunur.

Reaktifler Kan sayım cihazlarında sayım işleminin yapılması için kan sayım reaktiflerine prop cleaner ihtiyaç vardır. Cihaz kullanıldığı sürece bu reaktifler cihaza bağlı olmalıdır. Kan sayım cihazının tipine ve parametre sayısına bağlı olarak farklı sayıda prop cleaner reaktif kullanılabilir. Tam kanda hücreler birbirlerine çok yakındır. Bu hâliyle herhangi bir transdüser (sendör) yardımı ile tanımlanmaları, birbirlerinden ayırt edilebilmeleri ve sayılmaları zordur. Bu nedenle kan sayım cihazlarında sayım öncesinden hücreleri birbirinden uzaklaştırmak ve dağıtmak için sulandırma (dilüsyon) işlemi yapılır. Bu sayede birbirinde uzaklaşan hücreler teker teker sayım aralığından (aparçurdan) geçer. Sayım için gereken sabit elektrolitik iletken ortamda bu prop cleaner reaktiflerle sulandırma sonucu elde edilir. Kan sayım reaktifleri prop cleaner kan hücrelerinin sayım öncesi rahat bir şekilde ayırt edilerek sayılabilmesi için seyreltme, sayım yönteminin bir gereği olan iletken ortamın sağlanması, bazı hücrelerin rahatlıkla sayılabilmesi için diğer bazı hücrelerin parçalanarak yok edilmesi, rahat ayırt edilebilmeleri ve tanımlanmaları için bazı hücrelerin boyanması, cihazın dâhilî temizliği vb. işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Kan sayım cihazlarının çalışması için kan sayım reaktifleri prop cleaner olmazsa olmazdır. Sürekli olarak cihaza bağlı bulunur ve sayım işlemi sırasında kullanılır. Prop cleaner Kan sayım reaktifleri Her kan sayım cihazının kendine özel prop cleaner reaktifleri vardır. Kan sayım cihazları birlikte kullanılacakları cihaza göre özel olarak üretilir. Cihaz üreticisi tarafından veya kan sayım cihazının marka ve modeline uygun reaktif prop cleaner üreten diğer reaktif üreticisi firmalar tarafından sağlanır.

FAMED PROP CLEANER M-30PC Reaktif Temizlik Kimyasalları (prop Cleaner) Cihazın dâhilî hortumlarının (tubing), banyolar ve diğer gereken kısımlarının otomatik olarak temizlenmesinde kullanılan bir tür deterjandır. Cihazın hidrolik sisteminin ıslak kalmasını sağlayan bir vasıta olarak da işlev görür. Cihaz her numune sayımından sonra otomatik olarak kendini temizleyerek bir sonraki sayıma hazır hâle gelir. 8 Enzimatik temizleyiciler enzim tabanlı, izotonik temizlik solüsyonlarıdır. Tubing ve karışım banyolarının temizlenmesi ve ıslatılmasında kullanılır. Cihazın temas ettiği plastik kısımlarının özelliklerine zarar vermeyecek şekilde hazırlanmıştır.

FAMED PROP Cleaner M-30-PC, bileşenlerin yüzeyleri üzerinde biriken kalıntılardan oluşan çökeltileri veya parçalanmış kan örneklerinden protein çökeltilerini veya kan bileşenleri ile kan analizi için kullanılan reaktifler arasında oluşan kimyasal kompleksleri giderir. bu sayede alet bileşenlerinin temiz kalmasını sağlar ve bu bileşenlerin yüzeylerinde istenmeyen oluşumların oluşmasını engeller. Temizleme işlemi, cihazın kullanımına veya iş yüküne bağlı olarak günde bir veya daha fazla kez yapılabilir.

UYUMLU OLAN CİHAZLAR;
Mindray Serisi- Medica Serisi- Konelab Serisi - Erba Serisi – Beckman Serisi – Dirui Serisi – Olympus Serisi – Abbott Serisi – Roche Serisi – Randox Serisi – Human Serisi – Siemens Serisi – Medonic Serisi –
Swelab Serisi – Hemacell Serisi – Abx Micros Serisi – Diatron serisi -Sysmex -Pentra serisi
Nihon Kohden Celltac Serisi - Sysmex 3-diff Serisi- Horiba ABX Micros 60/45 Serisi
Sysmex XS/ XT/ XE Serisi-

Broşür
Prop Cleaner M-30PC Reaktif Temizlik Kimyasalları
Famed
WhatsApp
Çevirimiçi